Płaca minimalna w Europie

Miesięczna płaca minimalna w euro przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na opiekę społeczną. Niedostosowana do poziomu inflacji, aby porównać z innymi europejskimi krajami wybierz „Eksploruj dane” na wykresie.

Minimalne wynagrodzenie ustawowe w Polsce

Płaca minimalna – najniższa z możliwych płac, najczęściej ustalana na drodze prawnej przez dane państwo. Celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

Od 1 stycznia 2014r.
1680
 
Od 1 stycznia 2013r.
1600
 
Od 1 stycznia 2012r.
1500
 
 Od 1 stycznia 2011r.
1386
Dz.U.10.194.1288 
 Od 1 stycznia 2010r.
1317
MP nr 48, poz. 709 
 Od 1 stycznia 2009r. 1276 MP nr 55, poz. 499 
 Od 1 stycznia 2008r. 1126 Dz.U.07.171.1209
 Od 1 stycznia 2007r. 936 Dz.U.06.171.1227
 Od 1 stycznia 2006r.
899,10
Dz.U.05.177.1469
 Od 1 stycznia 2005r.
849
Dz.U.04.201.2062
 Od 1 stycznia 2004r.
824
Dz.U.03.167.1623
 Od 1 stycznia 2003r.
800
Dz.U.02.200.1679

Najniższe wynagrodzenie miesięczne 1970 – 2002

Najniższe wynagrodzenie miesięczne  1970 – 2002

 Od 1 stycznia 2001r.
760
Dz.U.00.121.1308
 Od 1 marca 2000r.
700
Dz.U.00.13.174
 Od 1 listopada 1999r.
670
Dz.U.99.91.1037
 Od 1 stycznia 1999r.
650 – z wliczoną składką na ub. sp.
528
M.P.98.46.657
Dz.U.98.164.1189
 Od 1 lutego 1998r.
500
Dz.U.98.16.74
 Od 1 lipca 1997r.
450
M.P.97.38.379
 Od 1 lutego 1997r.
406
M.P.97.1.7
 Od 1 stycznia 1997r.
391
M.P.96.84.747
 Od 1 lipca 1996r.
370
M.P.96.39.388
 Od 1 kwietnia 1996r.
350
M.P.96.23.248
 Od 1 stycznia 1996r.
325
M.P.95.68.768
 Od 1 października 1995r.
305
M.P.95.48.550
 Od 1 lipca 1995r.
295
M.P.95.32.375
 Od 1 kwietnia 1995r.
280
M.P.95.16.199
 Od 1 stycznia 1995r.
260
M.P.94.68.604
 Od 1 października 1994r. 
2.400.000 
M.P.94.53.451
 Od 1 lipca 1994r.
2.200.000
M.P.94.36.312
 Od 1 kwietnia 1994r.
2.050.000
M.P.94.20.159
 Od 1 stycznia 1994r.
1.950.000
M.P.93.69.615
 Od 1 października 1993r.  
1.750.000
M.P.93.51.479
 Od 1 lipca 1993r.
1.650.000
M.P.93.33.340
 Od 1 stycznia 1993r.
1.500.000
M.P.92.40.297
 Od 1 października 1992r.
1.350.000
M.P.92.32.223
 Od 1 września 1992r.   
1.300.000
M.P.92.28.196
 Od 1 sierpnia 1992r.
1.200.000
M.P.92.21.159
 Od 1 maja 1992r.   
1.000.000
M.P.92.12.87
 Od 1 stycznia 1992r.  
875.000
M.P.92.4.19
 Od 1 grudnia 1991r.   
700.000
M.P.91.42.292 
 Od 1 października 1991r.
652.000 
 M.P.91.32.228 
 Od 1 lipca 1991r.    
632.000
M.P.91.21.149 
 Od 1 kwietnia 1991r.  
605.000 
M.P.91.11.78
 Od 1 stycznia 1991r.        
550.000 
M.P.90.48.367 
 Od 1 października 1990r.  
440.000
M.P.90.36.292 
 Od 1 września 1990r.   
368.000
M.P.90.32.256 
 Od 1 stycznia 1990r.
120.000
M.P.90.2.17
 Od 1 października 1989r.
38.000
M.P.89.36.288
 Od 1 lipca 1989r. 22.100 M P.89.26.212
 Od 1 stycznia 1989r. 17.800 M.P.88.36.340
 Od 1 stycznia 1988r. 9.000 M.P.87.37.316
 Od 1 stycznia 1987r. 7.000 M.P.87.2.10
 Od 1 stycznia 1986r. 5.400 M.P.86.18.119
 Od 1 września 1982r. 5.400 M.P.82.19.164
 Od 1 stycznia 1982r. 3.300 M.P.81.33.293
 Od 1 stycznia 1980r. 2.000 M.P.79.29.148
 Od 1 maja 1979r. 1.800 M.P.79.10.62
 Od 1 maja 1978r. 1.600 M.P.78.10.36
 Od 1 maja 1977r. 1.400 M.P.77.5.36
 Od 1 sierpnia 1974r. 1.200 M.P.74.26.154
 Od 1 grudnia 1970r. 1.000 M.P.70.44.352

Opinie o płacy minimalnej

Wielu uznaje, że płaca minimalna to właściwy instrument do zabezpieczenia bytu zatrudnionych wszędzie tam, gdzie panuje wśród pracodawców tendencja do oszczędzania poprzez zaniżanie wynagrodzeń do poziomu nie pozwalającego zatrudnionym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stanowienie płacy minimalnej służy także wyeliminowaniu z rynku przedsiębiorstw, dla których wyzysk pracowników jest jedyną możliwą drogą do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego, np. oferujących produkty słabej jakości, nie posiadających odpowiedniego kapitału, nieinnowacyjnych.

Inni argumentują, że jest to instytucja szkodliwa, ponieważ wypycha z rynku pracy osoby najgorzej sobie na nim radzące. Sztucznie zawyża także realne koszty zatrudnienia ustalane przez przedsiębiorców, w oparciu o wydajność pracy (w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie wzrost płac nie może być szybszy niż ROE i wydajność pracy). W Polsce np. jedną z grup o najwyższym bezrobociu są osoby do 30 roku życia, czyli dopiero wchodzące na rynek pracy i mające małe doświadczenie zawodowe. Pracodawca stając przed dylematem zatrudnienia kogoś za zawyżoną według siebie stawkę, często od tego odstępuje.
Czytaj dalej Opinie o płacy minimalnej