Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG jest uzupełniony o numer PESEL?

CEIDG logoZgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Brak numeru PESEL we wpisie do CEIDG może występować przede wszystkim w sytuacji rejestracji działalności przed 1 lipca 2011 roku i brakiem późniejszej zmiany/aktualizacji wpisu.

Nałożony na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL ma na celu wyczyszczenie bazy CEIDG z tzw. „martwych wpisów”, czyli wpisów dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych, których zaprzestanie prowadzenia z różnych przyczyn nie zostało przez przedsiębiorców zgłoszone do organów ewidencyjnych. Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić, ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.

Jedna odpowiedź do “Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG jest uzupełniony o numer PESEL?”

 1. Twoje dane wpisane do CEIDG dzielą się na dwie grupy:

  dane ewidencyjne;
  dane informacyjne.

  Dane ewidencyjne to:

  imię i nazwisko, data urodzenia;
  dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy;
  obywatelstwo;
  adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  inne dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu;
  przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

  Dane informacyjne to:

  data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
  dane przedstawiciela ustawowego;
  data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
  data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;
  informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej.

  Jeśli zmieniły się Tobie dane ewidencyjne to masz obowiązek złożyć wniosek o ich zmianę w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Jeśli zmiana dotyczy danych informacyjnych to możesz złożyć wniosek w sprawie ich zmiany w dowolnym czasie.

  Do CEIDG możesz również zgłosić zmiany w zakresie:

  wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Dodaj komentarz