Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2015 r.

Kontrola zwolnień lekarskich biuro rachunkowe ŁódźKwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w drugim kwartale 2015 r. wyniosła prawie 47, 9 mln zł, a w pierwszym półroczu – 100,5 mln.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Czytaj dalej Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2015 r.

Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r.

Zwolnienie lekarskie biuro rachunkowe ŁódźKwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosła prawie 52,6 mln zł. To ponad 3 mln zł więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie. Natomiast w całym 2014 r. kwota ta wyniosła 177 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Czytaj dalej Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r.

Zwolnienia lekarskie po kontroli – podsumowanie 2014 r.

Kontrola zwolnień lekarskich biuro rachunkowe ŁódźBlisko 177 mln zł – na taką kwotę ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe w 2014 r. w wyniku kontroli zwolnień lekarskich. To o 35 mln mniej niż w 2013 r.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Czytaj dalej Zwolnienia lekarskie po kontroli – podsumowanie 2014 r.

Chory, czy nie chory? – wyniki kontroli zwolnień lekarskich wystawionych w 2012 roku

Lekarze orzecznicy ZUS, w 2012 roku, wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła ponad 175 mln zł. To wynik corocznej kontroli, która jest jednym z ustawowych obowiązków Zakładu.

Czytaj dalej Chory, czy nie chory? – wyniki kontroli zwolnień lekarskich wystawionych w 2012 roku

Milionowe efekty kontroli zwolnień

Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych – to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich. Uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich daje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami Zakład przeprowadza kontrole dwuzakresowo. Po pierwsze bada prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a po drugie – prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

Czytaj dalej Milionowe efekty kontroli zwolnień