Rachunek kosztów

Rachunek kosztów jest definiowany w rachunkowości zarządczej jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia, produkcji i zbytu produktów), poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów produkcji i sprzedaży produktów, mierzonych ilościowo i wartościowo za pewien okres, w celu uzyskania informacji potrzebnych do ustalania wyników i kierowania przedsiębiorstwem lub ich zespołem.

Czytaj dalej Rachunek kosztów

Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów docelowych (ang. Target costing) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu. Charakteryzuje go orientacja na klienta, orientacja na przyszłość, interdyscyplinarny charakter. Decydującą rolę pełni faza projektowania produktu. Koszty są analizowane w całym cyklu życia produktu. Powstał w latach 60 – tych XX wieku w Japonii. Po raz pierwszy został wykorzystany w firmie Toyota.

Czytaj dalej Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych jest to:

W świetle dialektyki Hegla jest on antytezą dla rachunku kosztów pełnych, zapoczątkował nową erę w rozwoju systemu rachunku kosztów i wyników. Rozwój rachunku kosztów zmiennych (direct costing) datuje się w USA od 1933 r. W Wielkiej Brytanii określany jako marginal costing. Pierwszy raz rachunek kosztów zmiennych zastosował J.N.Harris w 1936 r. W Wielkiej Brytanii marginal costing zaczęto stosować w przemyśle od 1947 r.

Czytaj dalej Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek redukcji kosztów Kaizen

Ideą doktryny Kaizen jest zmiana na lepsze. System redukcji kosztów w literaturze krajów zachodnich jest objaśniany pod nazwą Kaizen Costing. Został on uznany za główne narzędzie sukcesu firm japońskich na rynkach światowych w latach 80. Według idei tego systemu są tworzone w krajach zachodnich rozwiązania do redukcji kosztów. Na przykład w krajach anglosaskich taki system nosi nazwę Continous Improvement Process (CIP), a w Niemczech Kontinuerliche Verbesserungsprozess (KVP).

Czytaj dalej Rachunek redukcji kosztów Kaizen