Składki ZUS w roku 2017

Składki ZUS 2017Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2017 roku wynosi natomiast 3303,13 złotych.

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2017

Składki ZUS w roku 2016

Składki ZUS 2016Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2433,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2016). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2016 roku wynosi natomiast 3210,60 złotych.

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2016

Składki ZUS w roku 2015

Składki ZUS 2015Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne w 2105 roku. Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących opłacających w poprzednim roku kalendarzowym składkę wypadkową przeciętnie za nie więcej niż 9 pracowników. Podstawę wymiaru składek z wyjątkiem zdrowotnej stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015). Podstawa dla składki zdrowotnej w 2015 roku wynosi natomiast 3104,57 złotych.

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2015

Składki ZUS w roku 2014

Składki ZUS 20141. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2014

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
listopadzie październik 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
październiku wrzesień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
wrześniu sierpień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
sierpniu lipiec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
lipcu czerwiec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
czerwcu maj 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
maju kwiecień 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
kwietniu marzec 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
marcu luty 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
lutym styczeń 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
styczniu grudzień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2014

Składki ZUS w roku 2013

Składki ZUS 20131. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2013

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
listopadzie październik 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
październiku wrzesień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
wrześniu sierpień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
sierpniu lipiec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
lipcu czerwiec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
czerwcu maj 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
maju kwiecień 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
kwietniu marzec 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
marcu luty 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
lutym styczeń 710,67 zł 261,73 zł 54,58 zł
styczniu grudzień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2013

Składki ZUS w roku 2012

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2012

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
listopadzie październik 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
październiku wrzesień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
wrześniu sierpień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
sierpniu lipiec 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
lipcu czerwiec 674,88 zł 254,55 zł  51,83 zł
czerwcu maj 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
maju kwiecień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
kwietniu marzec 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
marcu luty 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
lutym styczeń 627,07 zł 254,55 zł 51,83 zł
styczniu grudzień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2012

Składki ZUS w roku 2011

Składki ZUS 20111. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2011

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
listopadzie październik  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
październiku wrzesień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
wrześniu sierpień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
sierpniu lipiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lipcu czerwiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
czerwcu maj 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
maju kwiecień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
kwietniu marzec 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
marcu luty 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lutym styczeń  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
styczniu grudzień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2011

Składki ZUS w roku 2001

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców w roku 2001

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 440,60 zł 93,32 zł 29,50 zł
listopadzie październik 440,60 zł 93,32 zł 29,50 zł
październiku wrzesień 440,60 zł 93,32 zł 29,50 zł
wrześniu sierpień 448,64 zł 95,03 zł 30,04 zł
sierpniu lipiec 448,64 zł 95,03 zł 30,04 zł
lipcu czerwiec 448,64 zł 95,03 zł 30,04 zł
czerwcu maj 450,44 zł 95,41 zł 30,16 zł
maju kwiecień 450,44 zł 95,41 zł 30,16 zł
kwietniu marzec 450,44 zł 95,41 zł 30,16 zł
marcu luty 418,38 zł 88,62 zł 28,01 zł
lutym styczeń 418,38 zł 88,62 zł 28,01 zł
styczniu grudzień 418,38 zł 85,76 zł 28,01 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2001

Składki ZUS w roku 2000

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców w roku 2000

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 410,49 zł 84,14 zł 27,49 zł
listopadzie październik 410,49 zł 84,14 zł 27,49 zł
październiku wrzesień 410,49 zł 84,14 zł 27,49 zł
wrześniu sierpień 410,24 zł 84,09 zł 27,47 zł
sierpniu lipiec 410,24 zł 84,09 zł 27,47 zł
lipcu czerwiec 410,24 zł 84,09 zł 27,47 zł
czerwcu maj 407,53 zł 83,53 zł 27,29 zł
maju kwiecień 407,53 zł 83,53 zł 27,29 zł
kwietniu marzec 407,53 zł 83,53 zł 27,29 zł
marcu luty 376,29 zł 77,13 zł 25,20 zł
lutym styczeń 376,29 zł 77,13 zł 25,20 zł
styczniu grudzień 376,29 zł 77,13 zł 25,20 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2000

Składki ZUS w roku 1999

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców w 1999 roku.

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 364,32 zł 74,68 zł 24,39 zł
listopadzie październik 364,32 zł 74,68 zł 24,39 zł
październiku wrzesień 364,32 zł 74,68 zł 24,39 zł
wrześniu sierpień 350,56 zł 71,93 zł 23,50 zł
sierpniu lipiec 350,56 zł 71,93 zł 23,50 zł
lipcu czerwiec 350,56 zł 71,93 zł 23,50 zł
czerwcu maj 298,56 zł 60,52 zł 19,77 zł
maju kwiecień 298,56 zł 60,52 zł 19,77 zł
kwietniu marzec 298,56 zł 60,52 zł 19,77 zł
marcu luty 274,19 zł 56,20 zł 18,36 zł
lutym styczeń 274,19 zł 56,20 zł 18,36 zł
styczniu grudzień 274,19 zł 56,20 zł 18,36 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 1999