Składki ZUS w roku 2010

Aktualne składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2010

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
listopadzie październik  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
październiku wrzesień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
wrześniu sierpień 559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
sierpniu lipiec  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
lipcu czerwiec  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
czerwcu maj 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
maju kwiecień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
kwietniu marzec 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
marcu luty 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
lutym styczeń  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
styczniu grudzień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł

 
Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2010

Składki ZUS w roku 2009

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
listopadzie październik  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
październiku wrzesień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
wrześniu sierpień 567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
sierpniu lipiec  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
lipcu czerwiec  567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
czerwcu maj 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
maju kwiecień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
kwietniu marzec 570,33 zł 224,24 zł 46,94 zł
marcu luty 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
lutym styczeń 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
styczniu grudzień 530,25 zł 215,35 zł 43,64 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2009

Składki ZUS w roku 2008

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców
 
Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad  527,27 zł 212,78 zł 43,39 zł
listopadzie październik  527,27 zł 212,78 zł  43,39 zł
październiku wrzesień 527,17 zł 212,78 zł 43,39 zł
wrześniu sierpień 532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
sierpniu lipiec  532,99 zł 205,87 zł  43,86 zł
lipcu czerwiec  532,99 zł 205,87 zł 43,86 zł
czerwcu maj 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
maju kwiecień 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
kwietniu marzec 517,97 zł 209,59 zł 42,63 zł
marcu luty 482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
lutym styczeń  482,88 zł 195,15 zł 39,74 zł
styczniu grudzień 547,77 zł 195,15 zł 39,74 zł

Składki ZUS w roku 2007

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
listopadzie październik 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
październiku wrzesień 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
wrześniu sierpień 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
sierpniu lipiec 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
lipcu czerwiec 597,68 zł 184,80 zł 39,82 zł
czerwcu maj 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
maju kwiecień 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
kwietniu marzec 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
marcu luty 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
lutym styczeń 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
styczniu grudzień 543,75 zł 172,43 zł 36,23 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2007

Składki ZUS w roku 2006

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
listopadzie październik  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
październiku wrzesień  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
wrześniu sierpień 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
sierpniu lipiec 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
lipcu czerwiec 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
czerwcu maj 557,86 zł 175,25 zł 37,17 zł
maju kwiecień 557,86 zł 175,25 zł 37,17 zł
kwietniu marzec 559,83 zł 175,25 zł 37,17 zł
marcu luty 519,67 zł 163,78 zł 34,50 zł
lutym styczeń 519,67 zł 163,78 zł 34,50 zł
styczniu grudzień 519,67 zł 159,10 zł 34,50 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2006

Składki ZUS w roku 2005

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 513,33 zł 157,48 zł 34,08 zł
listopadzie październik 513,33 zł 157,48 zł 34,08 zł
październiku wrzesień 513,33 zł 157,48 zł 34,08 zł
wrześniu sierpień 534,79 zł 154,61 zł 35,51 zł
sierpniu lipiec 534,79 zł 154,61 zł 35,51 zł
lipcu czerwiec 534,79 zł 154,61 zł 35,51 zł
czerwcu maj 532,58 zł 162,43 zł 35,36 zł
maju kwiecień 532,58 zł 162,43 zł 35,36 zł
kwietniu marzec 532,58 zł 162,43 zł 35,36 zł
marcu luty 502,56 zł 154,88 zł 33,37 zł
lutym styczeń 502,56 zł 154,88 zł 33,37 zł
styczniu grudzień 502,56 zł 150,33 zł 33,37 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2005

Składki ZUS w roku 2004

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 493,84 zł 148,46 zł 32,79 zł
listopadzie październik 493,84 zł 148,46 zł 32,79 zł
październiku wrzesień 493,84 zł 148,46 zł 32,79 zł
wrześniu sierpień 516,34 zł 147,05 zł 34,28 zł
sierpniu lipiec 516,34 zł 147,05 zł 34,28 zł
lipcu czerwiec 516,34 zł 147,05 zł 34,28 zł
czerwcu maj 504,09 zł 153,57 zł 33,47 zł
maju kwiecień 504,09 zł 153,57 zł 33,47 zł
kwietniu marzec 504,09 zł 153,57 zł 33,47 zł
marcu luty 478,22 zł 144,89 zł 31,75 zł
lutym styczeń 478,22 zł 144,89 zł 31,75 zł
styczniu grudzień 478,22 zł 140,50 zł 31,75 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2004

Składki ZUS w roku 2003

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 474,02 zł 137,39 zł 31,47 zł
listopadzie październik 474,02 zł 137,39 zł 31,47 zł
październiku wrzesień 474,02 zł 137,39 zł 31,47 zł
wrześniu sierpień 493,43 zł 135,17 zł 32,76 zł
sierpniu lipiec 493,43 zł 135,17 zł 32,76 zł
lipcu czerwiec 493,43 zł 135,17 zł 32,76 zł
czerwcu maj 492,70 zł 142,35 zł 32,71 zł
maju kwiecień 492,70 zł 142,35 zł 32,71 zł
kwietniu marzec 492,70 zł 106,82 zł 32,71 zł
marcu luty 464,01 zł 100,60 zł 30,81 zł
lutym styczeń 464,01 zł 100,60 zł 30,81 zł
styczniu grudzień 460,11 zł 97,46 zł 30,81 zł

Czytaj dalej Składki ZUS w roku 2003

PKD – Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne ZASTĄPIONA PKD 2007 

SEKCJA L
GRUPA
KLASA
PODKLASA
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
       
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 
75.1
   
Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna
   
75.11
75.11.Z
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
   
75.12
75.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności społecznej
   
75.13
75.13.Z
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
   
75.14
75.14.Z
Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
 
75.2
   
Usługi na rzecz całego społeczeństwa
   
75.21
75.21.Z
Sprawy zagraniczne
   
75.22
75.22.Z
Obrona narodowa
   
75.23
75.23.Z
Wymiar sprawiedliwości
   
75.24
75.24.Z
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
   
75.25
75.25.Z
Ochrona przeciwpożarowa
 
75.3
   
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
   
75.30
 
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
     
75.30.A
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
     
75.30.B
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne